DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

DOBRO DOŠLI NA SAJT ČASOPISA “PRAVNE TEME”
WELCOME TO THE  “LEGAL ISSUES” JOURNAL’S WEB-SITE

NOVI BROJ 10
Pravne Teme/Legal Issues : Naučni časopis Departmana za pravne nauke, Univerziteta u Novom Pazaru,
ISSN: 2334-8100
e-ISSN: 2560-4813

Časopis u kontinuitetu izlazi od 2013. godine.  Prema kategorijzaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije časopis “Pravne teme” je 2017 godine kategorisan je kao domaći novopokrenuti naučni časopis (M54), a od 2019. godine dobio je kategoriju nacionalnog časopisa (M53).