Pravne teme br.3

POLOZAJ BRANIOCA U KRIVICNOM POSTUPKUPOLICIJSKO ZADRZAVANJE LICA U ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRBIJE

MSc Samra Kučević

POJAM, VRSTE I SVRHA KAZNI U REPUBLICI SRPSKOJ

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović
Prof. dr Dragan Jovašević

PRAVNI IZAZOVI KOD OSNIVANJA ISLAMSKIH BANAKA U SRBIJI

 Prof. dr Suad Bećirović

BLANKETNA KRIVICNA DELA

Prof. dr Miodrag Jović

KRIVICNA DJELA TERORIZMA U CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU

Prof. dr Velimir Rakočević

KRIVICNO DJELO SILOVANJA U KRIVICNOM ZAKONODAVSTVU CRNE GORE

Doc. dr Aleksandar R. Ivanović
Doc. dr Aleksandar B. Ivanović

POLITICKO KRIVICNO DJELO KAO SMETNJA EKSTRADICIJI

Mr Nedžad Dilberović

PROROGACIJA NADLEZNOSTI U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE I PRAVU EVROPSKE UNIJE

Doc dr Enver Međedović

NEKI ASPEKTI PRESUDE MAKTOUF I DAMJANOVIC PROTIV BIH

Mr Ajla Škrbić

OPERATIVNE PROCEDURE OVLASTENIH SLUZBENIH LICA PRILIKOM DOKUMENTOVANJA KRIVICNIH DJELA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Denis Pijetlović
Mr Sedin Lakača

REKAPITULACIJA I DOKUMENTOVANJE DOKAZA PRIBAVLJENIH POSEBNOM ISTRAZNOM RADNJOM PRIKRIVENOG ISTRAZITELJA

Mr Goran Blagojević
Mr Gojko Šetka

MAKIJAVELI SHVATANJE O KVARENJU REPUBLIKANSKIH INSTITUCIJA

Dr Tatjana Teofilović

KRIMINALISTICKI INTELIDZENS – OSNOV ZA TEORIJSKI I PRAKTICNI ASPEKT ISTRAZIVANJA SARADNJE U KONTROLI TEORORIZMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Prof. dr Muamer Nicević
Prof. dr Dragan Manojlovi

PROVALJIVANJE KAO OBLIK IZVRSENJA KRIVICNOG DELA TESKE KRADJE

MSc Goran Čimburović

EUTANAZIJA

Milena Bogdanić
Jelena Rakić

PRESTUPNISTVO MALOLETNIKA

Prof. dr Ljubomir Čimburović

EKSPLOATACIJA ZRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Msc Maja Grujić

PRIKAZ KNJIGE FEJSBUK KRIMINALITET AUTORA ALEKSANDRA MILADINOVICA

Doc. dr Eldar Šaljić

PRIKAZ MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE “RAZMENA TEORIJSKIH ZNANJA I PRAKTIČNIH ISKUSTAVA VEZANIH ZA RAD PO MODELU TUzILACKE ISTRAGE I KONCEPTU ADVERZALNOG KRIVICNOG POSTUPKA”

Msc Jasmina Nikšić