Pravne teme Br.7

ZASTUPLJENOST POLICIJSKIH I SRODNIH NAUKA NA PRAVNIM FAKULTETIMA I POLICIJSKIM AKADEMIJAMA

Prof.dr Ljiljana Dapčević-Marković

KLINIČKO PRAVNO OBRAZOVANJE – NUŽNI DEO OBRAZOVANJA PRAVNIKA

Doc.dr Dragana Ranđelović

ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА – ПОТРЕБА ДОНОШЕЊА И ЦИЉ ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ЗНАЊА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ УЗБУЊИВАЧА

Мр Весна Билбија

TUMAČENJE PRAVA – PRAVNA HERMENEUTIKA

Doc.dr Rejhan R. Kurtović

STICANJE PRAVA SVOJINE STRANACA NA NEPOKRETNOSTIMA U REPUBLICI SRBIJI

Doc.dr Ferid Bulić

TUŽBA U PARNIČNOM POSTUPKU (POJAM, VRSTE I ELEMENTI)

Doc.dr Dragana Ranđelović

АНДРАГОШКИ ПРИСТУП У ПОЛИЦИЈСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Goran Blagojević

АНАЛИЗА КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТА И ДЕЛИКАТА КОРУПЦИЈЕ У ПРИВРЕДИ

Dr Stanimir Dukić

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO HISTORIJSKA POZADINA, IZVORI I OSNOVNA PRAVILA

Ajla Škrbić

USPOSTAVLJANJE KANCELARIJE EVROPSKOG JAVNOG TUŽIOCA PREMA LISABONSKOM UGOVORU

Doc.dr Aleksandar R. Ivanović

KONCEPT TUŽILAČKE ISTRAGE I RESTORATIVNA PRAVDA

MSc Zlatana Lečić

СТРУКТУРА НЕЗАКОНИТЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Др Миодраг Тодоровић
Др Слободан Радоњић

EVROPSKI STANDARDI STATUSA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Prof.dr Ljiljana Dapčević-Marković

TUŽILAČKA OCJENA DOKAZA PRIBAVLJENIH U ISTRAZI KAO OSNOV ZA PODIZANJE OPTUŽNICE

Mr Dragica Glušac

OBRAZOVANJE MLADIH PRAVNIKA U FUNKCIJI OPŠTEG PROGRESA PRAVNE NAUKE I PROFESIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA KRIVIČNPRAVNU NAUČNU OBLAST

Doc. dr Sadmir Karović

OPRAVDANOST IZUCAVANJA LATINSKOG JEZIKA NA PRAVNIM FAKULTETIMA

Prof. dr Hivzo Gološ
Doc. dr Ahmed Bihorac

MALOLJETNIČKE BANDE

Doc. dr Enver Međedović
Msc Bahra Plojović

PRAVNO-SOCIOLOŠKI ASPEKT PRIMJENE SUVREMENIH MODELA POLICIJSKOG RADA I RIZICI UGROŽAVANJA LJUDSKIH PRAVA

MSc Dženis Šaćirović

UVID U DARKNET I NJEGOV NAČIN FUNKCIONISANJA

MSc Enver Biševac
Doc. dr. Muzafer Saračević
MSc Edin Korićanin
Mirza Delić

BOOK REVIEW „FORSONING – SKILT LANGS VEIEN“ by author Enver Djuliman

Prof. dr Lars Petter Soltvedt