Kontakt

Internacionalni – Univerzitet u Novom Pazaru
Departman za pravne nauke
Dimitrija Tucovića bb

tel: 020/316-634

36300 Novi Pazar

a.ivanovic@uninp.edu.rs
e.saljic@uninp.edu.rs