O casopisu

Departman za pravne nauke u okviru svoje izdavačke delatnosti izdaje naučni časopis “Pravne teme”. Časopis izlazi dva puta godišnje i objavljuje radove naučnika i stručnjaka iz prakse na različite teme iz oblasti kriminalističkih, policijsko bezbednosnih, pravnih i drugih nauka.

Misija časopisa: Časopis „Pravne teme“ objavljuje radove naučnika i stručnjaka iz prakse na različite aktuelne reme iz oblasti pravnih i kriminalističko-bezbednosnih nauka. Redakcija časopisa nastoji da u sklopu svoje izdavačke politike kao autore radova okupi najeminentnije stručnjake iz navedenih oblasti sa prostora Zapadnog Balkana, kao i mlade istraživače i naučnike sa ovih prostora.

Vizija časopisa: Vizija časopisa je uređivačkom politikom, koja insistira na aktuelnosti tema i kvalitetu radova, nastavi sa tradicijom koja je započeta 2013. godine i da u narednom periodu postane jedan od vodećih časopisa u reginu, te da bude visoko kotiran na listi kategorisanih nacionalnh naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Uz viziju da ostvari i međunarodni ugled, te da privuče renomirane autore sa visokoškolskih institucija iz zemlje i okruženja, nastojimo biti dostupni i na internetu, putem web stranice časopisa, koja će pored elektrosnih izdanja časopisa, omogućiti i brži kontakt sa uredništvom i predstavljati forum za najaktuelniha pitanja iz nauke.