Redakcija

Izdavač:

Univerzitet u Novom Pazaru

 

Za izdavača:

Suad Becirovic, rektor

Redakcija:

Aleksandar R. Ivanović, Glavni i odgovorni urednik

Dženis Bajramović, zamjenik glavnog i odgovornog urednika

Samra Kučević, sekretar  redakcije

Uređivački odbor:

Velimir Rakočević, Pravni fakultet Podgorica, Univerziteta Crne Gore
Mile Matijević, Fakultet pravnih nauka, Univerziteta za poslovne studije, Banja Luka
Miodrag Simović, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Nevzet Veladžić, Pravni fakultet, Univerziteta u Bihaću
Suad Hamzabegović, Pravni fakultet, Univerziteta u Bihaću
Lars Petter Soltvedt, University College of Southeast-Norway
Habi Nikolett, Pravni fakultet, Univerzitet u Pečuju
Nótári Tamás, Pravni fakultet, Karol Gašpar Univerziteta iz Budimpešte
Antalóczy Péter, Pravni fakultet, Karol Gašpar Univerziteta iz Budimpešte
Predrag Ilić, Univerzitet u Novom Pazaru
Aleksandar R. Ivanović, Univerzitet u Novom Pazaru
Aleksandar B. Ivanović, Univerzitet u Novom Pazaru
Dragan Mitrović, Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici
Miodrag Jović, Univerzitet u Novom Pazaru
Vasko Stemevski, Međunarodni slavjanski univerzitet „Gavrilo Romanovič Deržavin“ Sv. Nikole i Bitola
Dragana Ranđelović, Univerzitet u Novom Pazaru
Eldar Šaljić, Univerzitet u Novom Pazaru
Ljiljana Dapčević-Marković, Univerzitet u Novom Pazaru
Dragan Arlov, Univerzitet u Novom Pazaru

Izdavački savjet:

 

Amela Lukač-Zoranić, Univerzitet u Novom Pazaru
Sefer Međedović, Univerzitet u Novom Pazaru
Nebojša Teofilović, Univerzitet u Novom Pazaru
Zlate Dimovski, Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“
Petar Vejić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Hana Korać, Pravni fakultet u Kiseljaku, Univerzitet u Travniku
Suad Bećirović, Univerzitet u Novom Pazaru
Hajdú József, Univerziteta u Segedinu Pravni fakultet
Drinóczi Tímea, Univerzitet u Pečuju, Pravni fakultet
Vladimir Simović, Fakultet za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci
Marina Simović, Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” u Banjoj Luci
Enver Međedović, Univerzitet u Novom Pazaru
Ergin Hakić, Univerzitet u Novom Pazaru
Rejhan Kurtović, Univerzitet u Novom Pazaru
Ferid Bulić, Univerzitet u Novom Pazaru
Dženis Šaćirović, Tehnički urednik
Maida Bećirović-Alić, Prevod na engleski
Sead Hasanović, Univerzitet u Novom Pazaru

Lektor:

Jelena Lekić, Univerzitet u Novom Pazaru

Korice:

Elvis Nokić, Univerzitet u Novom Pazaru